Musical- en Popkoor Delft


Musical- en Popkoor Delft bestaat al 30 jaar. We zijn een koor met een open karakter waar nieuwe leden zich snel thuis voelen. We hebben op dit moment zo’n 65 leden verdeeld in eerste en tweede sopranen, tenoren, bassen en eerste en tweede alten. Het zingen wordt regelmatig ondersteund met beweging, dans en enig theater.

Ons repertoire bestaat voor ongeveer 60% uit musicalsongs en voor 40% uit popsongs. Solisten worden zoveel mogelijk uit de eigen gelederen geworven en een ieder kan een aandeel leveren op het gebied van persoonlijke interesses en/of kwaliteiten. Het gehele jaar werken we aan optredens waarbij er eens per 2 a 3 jaar een grotere productie wordt neergezet. Onze kleinere optredens zijn vaak gekoppeld aan evenementen binnen Delft dan wel buiten Delft. Enkele voorbeelden daarvan zijn monumentendag Delft, Lichtjesavond Delft, Musical Day Zoetermeer, Zomerfeest Pijnacker en het Korenfestival in Paradiso.

Organisatie delen:

Website

E-mail

Facebook

Twitter