VDON


De Vereniging Djembe Onderwijs Nederland, ofwel VDON, is een vereniging van docenten die actief zijn op het gebied van djembe-onderwijs in Nederland. De vereniging heeft als doelstelling:

‘Het bevorderen van de kwaliteit van het djembe-onderwijs in Nederland, alsmede het bij een zo groot mogelijk publiek vergroten van het bewustzijn ten aanzien van de kunst van het djembe-spel en daarmee samenhangende tradities’.

Organisatie delen:

Website

E-mail

Facebook

Twitter