Stadsfilosoof Delft


Durf samen te (leren) denken in deze tijd. Samen voor een stad in Wel-Zijn!

Philosophia betekent wijsbegeerte en stamt af van de Griekse woorden philos (liefhebben, begeren) en sophia (wijsheid of kennis). Filosofie begint bij verwondering, bij vinden van de moed om vragen te stellen en bij het open, onderzoekend aangaan van de dialoog.

Vragen stellen opent nieuwe perspectieven waardoor andere, gunstiger oplossingen gevonden kunnen worden. Met de Stadsfilosoof Delft zet u vragen in een nieuw daglicht. Omwille van Wel-Zijn op individueel, sociaal én maatschappelijk niveau.

Wijsgeer, docent en schrijver Hubertus Bahorie staat Delft en haar inwoners bij in besluitvorming, politiek, ontwikkeling en verbinding.

Favoriete quote:

“You can read yourself into knowledge
But you cannot read yourself into wisdom.”
– Yoginâm Frédéric Antonious –

Organisatie delen:

Website

E-mail

Facebook

Twitter